Hafıza Merkezi’nden Yeni Yayın

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi Hukuk Çalışmaları ve İletişim ve Savunuculuk Programlarının ortaklaşa ürünü olan bu rapor, Hafıza Merkezi’nin Şırnak Barosu işbirliğiyle yürüttüğü “Genç İnsan Hakları Savunucularının Cezasızlıkla Mücadele İçin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlandı.

Bugüne dek hukuk alanında yürüttüğümüz çalışmalarda, zorla kaybedilen kişilere ait verilerin analizi üzerinden ağır insan hakları ihlalleri karşısında yargısal aktörlerin nasıl tutum takındığını, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini ve cezasızlık olgusunu ortaya koymaya ve bulgularını kamuoyu ile paylaşarak farkındalık oluşturmaya, hukuksal müdahalelerde bulunmaya çalıştık.

90’lı yıllarda işlenen hukuk dışı infaz ve zorla kaybetme suçlarıyla ilgili yürütülen dava süreçlerinin gözlemlenmesi ve raporlanmasına dönük son yıllarda ağırlıklı olarak yürüttüğümüz Dava İzleme çalışmamızın bir sonucu olan bu raporla ise, dünyanın başka ülkelerinde ceza yargılamalarının iç çatışmalar ve savaşlar bitirilirken hakikatin ortaya çıkarılmasındaki rolü ve sivil toplumun bu süreçleri izlemesinin etkisini anlamaya çalıştık.

Rapor ayrıca 2015’ten beri izlenen davaların özet bilgileri, izleme bulguları ve dava izleme çalışmamızın önemli bir yüzü olan failibelli.org sitesinin hikayesinin yanı sıra İzleme faaliyetinin ilkelerini içeren “Toplumsal Davaları İzleme Kılavuzu”nu da içeriyor.

Dava İzleme: Duruşma Salonunda Devlet ve Yurttaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir