PROJE FAALİYETLERİ

EuroMed ile İHD ve (h)Yd’nin ortak uygulayıcı olduğu ve 36 ay sürecek “Türkiye’de Temel Özgürlükler, İnsan Hakları Savunucuları ve Adil Yargılanma Hakkının Korunması Yoluyla Sivil Toplumun Desteklenmesi Projesi” faaliyetlerini 3 başlık altında toplamak mümkün.

Ağ Kurma ve İlişkileri Güçlendirme

– Dava izleme çalışmaları haritalaması
– Yuvarlak masa toplantısı
– 20 yerli + 5 yabancı temsilcinin katılacağı koordinasyon toplantıları
– 20 davanın izlenmesi
– Rapor, bilgi notu hazırlanması
– Savunuculuk ve lobi ziyaretlerinin planlanması

Kapasite Geliştirme

– Adil yargılanma ilkeleri
– Dava izleme eğitim materyalleri ve şablonlarının hazırlanması
– Dava izleme eğitimleri [eğitici eğitimi de dahil]
– Raporlama

Savunuculuk

– Savunuculuk ve Karar Alıcılara Lobi
– Savunuculuk ve İletişim Stratejisi
– Savunuculuk Ziyaretleri [ulusal ve uluslararası düzeyde]
– Rapor, bülten, politika / tutum belgesi, bilgi notu hazırlama