I. Aşama Devam Eden Davalar

EuroMed Rights, İHD ve (h)Yd tarafından ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Temel Özgürlükler, İnsan Hakları Savunucuları ve Adil Yargılanma Hakkının Korunması Yoluyla Sivil Toplumun Desteklenmesi” projesi, 2018-2020 yılları arasında uygulanan ” “İnsan Hakları Savunucularının, Temel Hak ve Özgürlüklerin, Adil Yargılanma İlkelerinin Korunması” projesinin devamı niteliğinde.

 

Çalışmanın ilk ayağında toplam 14 dava izlenmişti. İkinci aşamada ise 20 davanın izlenmesi amaçlanıyor. Henüz izlenecek davaların seçilmesi için kriterlerin belirlenmesi ve izlenecek muhtemel davalara ilişkin bir veri tabanı oluşturulması çalışmaları devam ediyor. Çalışmanın ilk aşamasında izlenen ve halen devam eden davaların da kapsanması planlanıyor.

2018-2020 yılları arasında uygulanan “Adil Yargılanma İlkelerinin Korunması” projesi kapsamında izlenen ve halen devam eden davalar ise aşağıda verilmiştir:

Onur Hamzaoğlu ve Diğerleri [BAK – 11 Sanık] Veli Saçılık ve Diğerleri [Yüksel Caddesi – 7 Sanık] Cem Sarısülük ve Diğerleri [84 Sanık]
  Gazi Çağlar  

EuroMed Rights, İHD ve (h)Yd tarafından 14 dava dosyası üzerinden iki yıl yürütülen dava izleme çalışması, online  haritalandırılarak konuyla ilgili kamuoyunun bilgisine açıldı.

Aşağıdaki linke tıklayarak dava haritalamanın Türkçe versiyonuna ulaşabilirsiniz.

Dava Gözlem Haritalama – Türkçe Versiyon