Dava İzleme Haritalama Çalışması Yayınlandı

İnsan Hakları Derneği, Euromed Rights ve Yurttaşlık Derneği’nin ortaklaşa yürüttükleri “Adil Yargılanma İlkelerini Korumak” başlıklı projemizin final toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

24-25 Ocak 2020 günlerinde Ankara’da yapılan toplantıya yurdun çeşitli bölgelerinden insan hakları savunucusu hukukçular, sivil toplum temsilcileri ve diplomatik temsilcilikler büyük ilgi gösterdi.

Açılış konuşmalarının ardından ilk gün, “İnsan Hakları Savunucularının Temel Hak ve Özgürlükleri”, “Dava İzleme ve Temel Hak İhlalleri Haritalama Çalışması”, “Yargısal Taciz ve Dava İzleme” ve “Dava İzlemeden Çıkarılan Dersler ve İleriye Dönük Tavsiyeler” başlıklı oturumlarda katılımcılar gündeme ilişkin görüş, değerlendirme ve deneyimlerini paylaştı.

İkinci gün “Adil Yargılanma İlkeleri ve Yargının Bağımsızlığı” başlıklı oturumun ardından katılımcılar iki grup halinde atölye çalışması yaptı ve ortaya çıkan sonuçlar paylaşıldı. Birinci Grubun üzerinde yoğunlaştığı konu, “Yargı izlemede iyi yapılandırılmış bir işbirliği nasıl olur?” sorusuna cevaplar aranırken, ikinci grup ise “Yargısal taciz karşısında etkin bir savunma nasıl olmalı?” sorusu üzerinde duruldu.

Grup çalışmalarında ortaya çıkan sonuçların paylaşılmasının ardından kapanış konuşmaları ile etkinlik sona erdi.

Katılımcılar, dava izleme çalışmalarının bir platform ve ağ oluşturularak sürdürülmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak bu yöndeki çalışmaların sürmesi gerektiğini belirtti.

İnsan Hakları Derneği, Euromed Rights ve Yurttaşlık Derneği’nin 14 dava dosyası üzerinden iki yıldır yürüttüğü dava izleme çalışması, online  haritalandırılarak konuyla ilgili kamuoyunun bilgisine açıldı.

Aşağıdaki linke tıklayarak dava haritalamanın Türkçe ve İngilizce versiyonlarına ulaşabilirsiniz.

Trial Monitoring- English Version

https://graphcommons.com/graphs/e02b75b4-0d8f-4e9e-a9b3-87e4a4f9942f

Dava Gözlem – Türkçe Versiyon

https://graphcommons.com/graphs/5eae2c2f-062b-4ef8-bb90-9fede7476079

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir