Eskişehir Onur Yürüyüşü Davası…

Yeri Eskişehir
Dava Konusu Eskişehir’de 3 Temmuz 2022 tarihinde LGBTİ+ örgütlerinin “Onur Haftası” kapsamında “Onur Yürüyüşü” düzenleyeceği duyurulduğunda ilk olarak Eskişehir Valiliği, 23 Haziran itibariyle eylemi yasakladı. Ardından kimi gerici çevreler de LGBTİ+’ları hedef gösteren açıklamalar yaptılar…
Buna karşın gerçekleştirilen eyleme “dağılın” anonsu yapmadan müdahale eden polisler, on kişiyi fiziksel şiddet uygulayarak gözaltına aldı…
Daha sonra gözaltına alınanlardan sekiz hakkında Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Yasası uyarınca dava açıldı.
Dava, Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor…
Sanık/lar Sekiz kişi
Suçlama Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet
Karar Dava, 15 Haziran 2023 tarihinde beraatla sonuçlandı

_______________________________________

Eskişehir Valiliği, “Onur Haftası” öncesinde yayınladığı 22.06.2022 tarihli ve 378 sayılı kararında, jandarma bölgesi de dahil olmak üzere Eskişehir’deki LGBTİ+ dernekleri ve benzeri oluşumlar ile bu grupları desteklemek veya protesto etmek amacıyla kamuya açık alanlarda yapılacak her türlü etkinliği 23 Haziran-7 Temmuz 2022 arasında yasakladığını duyurdu.
Kararın gerekçesinde, “genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklere” karşı “radikal görüşlere sahip kimi kişi ve grupların” tepki gösterebileceği öne sürüldü.
Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Eskişehir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, valilik kararının “Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri açık şekilde ihlal ettiği” belirtildi.
6 Temmuz 2022 tarihinde Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’ne yanıtını ileten Eskişehir Valiliği, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” görüşünü ileri sürdü.
Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, oy çokluğuyla “yasaklama kararında hukuka aykırılık olmadığına” karar verdi. Yaşam Bellek Özgür Derneği, ret kararına karşı Bursa Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.
Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin kararına karşı oy kullanan hakim Selçuk Yıldırımcı, “Toplumun cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim bakımından farklılaşmış bir kesiminin maruz kaldığı nefret, ayrımcılık, ve şiddete karşı toplumda duyarlılık ve farkındalık yaratmaya yönelik olduğu görülen Onur Yürüyüşü’ çoğulculuğa ve barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayacağı için demokratik toplumda korunması gereken bir temel hak ve hürriyet kullanımıdır” değerlendirmesi yaptı. (Kaynak: MLSA, KAOSGL)