“Aşağı Bakmayacağız Kayyumla Gelen Direnişle Gider” Davası

Yeri İzmir
Dava Konusu Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı rektörü protesto amacıyla İzmir Alsancak’ta Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından “Aşağı Bakmayacağız Kayyumla Gelen Direnişle Gider” sloganıyla düzenlenen (3 Şubat 2021) gösteride Emine Akbaba, İrem Çelikbaş ve Aytül Uçar gözaltına alındı. Alanda gözlemci olarak bulunan TİHV İzmir Temsilciliği tıbbi sekreteri Aytül Uçar, göstericilere işkence yapılmasına karşı çıktığı için gözaltına alındı.
Sanık/lar Aytül Uçar, Emine Akbaba, İrem Çelikbaş
Suçlama TCK 299/1-2 Cumhurbaşkanına hakaret
KARAR Dava 30 Aralık 2022 tarihinde İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.